Saturday, August 10, 2013

Pagpalain Kailan Man

Arnel Aquino, SJ

Koro:
Nawa'y kahabagan tayo ng D'yos at pagpalain kailanman

1. Tayo nawa'y kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap N'ya.
Makikilala sa lupa Kanyang pagliligtas, pagmamahal (koro)

2. Purihin S'ya ng mga bansa, ang Diyos, ang Hari ng Ama.
Tayo'y magpuri, magdiwang, 'pagkat katarunga'y namamayani. (koro)

3. Pinagpala tayo ng D'yos, daigdig N'ya'y tigib kabanalan.
Bagong umagang sumikat, napawi ang takot at kaba, D'yos naming Ama. (koro)

Koda:

Nawa'y kahabagan tayo ng D'yos at pagpalain kailanman.


Copyright UgeneLyrics.blogspot.com All Rights Reserved © 2013